Çevreci Politika

Suyu Boşa Akıtma !

          Eskiden birçok laboratuvarda soğutucu olarak çeşme suyu kullanılmaktaydı. İlk zamanlarda bu uygulama pratik bir çözüm olarak görülmekteydi ama daha sonra kullanıcılar bazı olumsuzlukların farkına vardı. Çeşme suyu, içerdiği kireç nedeniyle birçok cihaz ve ekipmana zarar vermekte , performanslarının düşmesine neden olmaktaydı. Temizlenebilir olsa bile , günümüzde en değerli şey olan zaman kaybına neden olmaktaydı. Ayrıca çeşme suyu , serin kış günlerinde iyi bir soğutucu görevi görebiliyordu ama yaz sıcaklarıyla birlikte ısındığında , görevini yerine getiremiyordu. Sürekli boşa akıtılan suların çevremiz ve şirket ekonomimize olan zararıda zaten başlı başına büyük bir problemdi. Bu gibi sebepler nedeniyle bilinçli laboratuvar çalışanları , kapalı devre çalışan soğutmalı sirkülatörlere yöneldi. Özellikle Labo tarafından geliştirilen düşük ses ve enerji tüketimli C ve P Serisi sirkülatörler, Türkiyede en yaygın olarak kullanılan cihazlardır.

 

 

          Labo A.Ş. çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyor.

 

Politika ;

  • Yürürlükteki standartlar çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,

-Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile idari düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ile meslek hastalıklarını önleyerek bu alanda Dünya Standartlarının en üst düzeyine ulaşmak ve bunu sürdürülebilir kılmak,

-Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek,

-Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.

-Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.

-Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.

-Sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı içinde çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak, sektörün istikrarlı, öncü ve lider kuruluşu olmaktır.