Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

LABO MAKİNE KURUMSAL İLETİŞİM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak Labo Makine San. Ve Tic. A.Ş. ("Labo" veya "Şirket") tarafıdan aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Labo.com.tr adresindeki "İLETİŞİM" sayfasından paylaşmakta olduğunuz ad, soyad, telefon, e-Posta adresi ve mesaj içeriğindeki bilgileriniz, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, taleplerinizin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin ifası, potansiyel müşteriler ile iletişimin sağlanması, web sitesi ziyaretçisi ve bilgi edinmek isteyen ziyaretçilerin şirket ile iletişiminin sağlanması, şikayetlere en kısa sürede yanıt verilebilmesi için işlenmekte ve talep türleri segmente edilmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

 

Kişisel verileriniz, herhangi bir kurum kuruluş veyahut üçüncü taraflar ile paylaşılmamaktadır. 1. Maddede belirtilen kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak yalnızca şirketimiz kayıtlarında tutulmaktadır. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz labo.com.tr adresinden manuel olarak doldurduğunuz İletişim Formu vasıtasıyla kısmen otomatik olan yöntemle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz açık rızanız çerçevesinde işlenmektedir. Açık rızanıza ilişkin onay butonu İletişim Formu'nun alt kısmında bulunmaktadır.

 

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

 • Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • Kanun'a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.labo.com.tr adresinde sayfa alt kısmında bulacağınız "KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu" belgesini doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıca Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İmes San. Sit. B Blok 205 Sk. No:12 PK.34775 Dudullu/Ümraniye – İstanbul, TÜRKİYE adresinde bulunan şirketimize postalayabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafınadan belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilecektir.

 

Veri Sorumlusu: Labo Makine San. Ve Tic. A.Ş.

 

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi

İmes San. Sit. B Blok 205.Sk.No:12

34775 Dudullu / Ümraniye

İstanbul TÜRKİYE

 

info@labo.com.tr

+90 216 329 11 77