Test - Raporlama

Üretim öncesi kullanılacak malzemeler önce kalite kontrol testlerine tabi tutulur. Onay alındıktan sonra raporlanır ve üretim bandına aktarılır.

Üretim sonrası cihazın genel performans ve hassas kalibrasyon testlerinin yapıldığı ve test edilen cihazların ilgili test metotlarına göre sonuçlarının toplanarak büyük veri haline getirilmesi sayesinde, işlenen verinin raporlama sistemleri üzerinden yöneticilerin karar almasını destekleyen sistemlere evrilmesi sağlanır.